Bibelsamtal i Korskyrkan Mölndal, söndagen den 11 juni kl 11.00. Lägg märke till datum och klockslag! Vi ska läsa Luk 24:13-49, särskilt verserna 27 resp 44-45

Jag kommer att läsa ut Folkbibeln årgång 98


”Varför ett heligt folk?” Två sammanhängande bibelstudier på sommarkonferens för Shalom över Israel

Fredag 4 augusti kl 9.00-10.15 resp 11.15-12.15; www.shalom.se

Hjälmareds folkhöskola utanför Alingsås (vid vägen mot Borås)
Svens närmaste

offentliga åtaganden


Uttrycket