Ljudinspelningar

Böcker med kristen undervisning säljer ungefär som mjölk.  Ett kort tag går det undan, sedan har ett för boken obegripligt bäst-före datum passerats. Böcker har höga kostnader för framställning och lagerhållning. Å andra sidan ger boken sin läsare unika möjligheter till egna reflektioner och understrykningar. Man kan enkelt leta i det man redan läst om man har glömt något. Boken tvingar sig heller inte på en och visst kan man manipulera andra med skriven text men inte på samma vis som med det talade ordet.

Den stora nackdelen med skriven text är att man inte kan göra något annat samtidigt som man läser. Man kan däremot diska, jogga, köra bil eller åka buss och lyssna på inspelat ljud. Och inspelningar med kristet innehåll har i den digitala teknikens värld blivit förunderligt lätta att framställa och sprida. Här har fildelning blivit en lovvärd syssla.

Under den tid jag själv predikat och undervisat har det varit en utveckling från kassetter till CD-skivor och vidare till mp3 som spritts via internet. Bara min 12-åriga halvtidstjänst inom den kristna ashramrörelsen resulterade i 640 kassetter. Cirka 400 av dessa finns hos goda kristna bröder i Nyköping. De lägger ut under-visningen  på sajten kristenmp3.se.

Här skall också nämnas undervisning och predik-ningar jag haft i Korskyrkan i Mölndal där jag varit medlem sedan 2004.

1) Kristenmp3

2) Korskyrkan i Mölndal

3) Egna predikningar

4) Egna längre kurser

Ashram är en form av icke-tyst retreat med mycket undervisning, bönegrupper, förbönsgudstjänst, nattvard och gemenskap. Själva ordet ashram är sanskrit och betyder "ledig från arbete". Det finns inget annat österländskt än själva namnet på rörelsen som startades av en missionär i Indien (E Stanley Jones). Info om Ashram kan fås på tel 0554-15002.

Pär m fl i Korskyrkan har jobbat med församlingens inspelningar och hemsida. De längre serierna är delvis från Bibelskolan Trons Ord (1983). Isak Hernquist digitaliserade.