XP-Media  

Korskyrkan, Mölndal

Shalom över Israel

Israels Vänner

Kristen mp3

Den kristna Ashramrörelsen

Genesis

Svensk Israelinformation

Judiskkristna relationer

Stefan Gustavsson

Krister Renard

Stefan Swärd

Svenska evang alliansen

­Ljus i Öster

Bibelfokus

Elvor och Janne

Biblical Archaeology Society

Open Doors

Evangeliska frikyrkan

Bibelprogram, alla engelska:

The NET Bible. (Bara en bibel men ett riktigt lejon. Massor av nyttiga kommentarer fr.a. när det gäller översättningen.. Gratis.)

The Word   (Fritt bibelprogram)

Davar   (Fritt bibelprogram)

Biblestudy PRO   (USD $3)

Logos  (Mycket bra men stort och dyrt och överkurs för de flesta)

(Även med de fria programmen kan man behöva betala något om man vill få med nya översättningar som ännu står under copyright.)

Om Septuaginta (= GT på grekiska, översättningen gjord före Jesu födelse. En presentation.)

Septuaginta i .pdf-format

Septuaginta i Brentons engelska översättning jämförs med GT från King James Bible


Kyrkoruin  i Jerusalem

från korsfarartiden

En varningens text

Ännu en varning

Mystiken - ett arv från Indien