Kallad till frihet är en själa-vårdsbok som betonar våra möjligheter att förlåta de oförrätter man har upplevt (1)


Ske din vilja handlar om att vi kan söka Guds vilja för våra liv. Även på tyska. (1)


Äktenskapets friskvård hand- lar om samlivets konst vid köksbordet lika väl som i sängkammaren (1)


Prestationslös tro tar tag i frågan vad tro är när Bibeln slår fast att den är motsats till alla våra prestationer (1,2,3)


Befriande nåd är en fristående fortsättning på föregående. Den handlar om olika slags ensamhet och ger anvisning om hur man kan be för att få hjälp. (1)

Pröva profetiskt tal och Allt är inte Gud som glimmar hand-lar om konsten att pröva halten i det som sägs och skrivs i kristna sammanhang. Den senare boken är en närgången granskning av den så kallade trosförkunnelsen. (4)


Lidandets varför och Från Nimrod till Antikrist är två delar i en trilogi som också innefattar boken Judarna. Den första boken uppehåller sig vid budskapet i Jobs bok. Den andra handlar om den politiska historien sedd ur ett bibliskt perspektiv. (1,2,3,5)


Vad är sanning tar upp för-hållandet mellan tro och vetenskap. Min önskan har varit att få visa att tron inte är en obefogad åsikt utan en nödvändig del av livet. Den som inte tror på Gud måste ha desto mer självförtro-ende. (3)


Förslag till Betakurs


The Jews


Jumala ei ole Arvovaltainen


Ingen skugga så djup har skrivits av Margareta Lind-skog med min medverkan. Den är en beskrivning av tio års dramatisk själavård.

Del 1 resp del 2 (1)Fri nedladdning