I följande sidor där böckerna omnämns som böcker eller manus anges  med siffror inom parentes vad böckerna huvudsakligen handlar om